Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Εξασφάλιση Χρηματοδότησης για νέες μελέτες και έργα στη Σάμο και Ικαρία


Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2017, χρηματοδοτούνται 35 νέα έργα και μελέτες, ενώ αυξάνεται και ο προϋπολογισμός σε υφιστάμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 18,3 εκατομμυρίων ευρώ και εκδόθηκαν ήδη όλες οι σχετικές αποφάσεις από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, που εγκρίνουν στο σύνολό της την πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Πιο συγκεκριμένα: Για την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου εντάχθηκαν νέα έργα και μελέτες, ενώ αυξήθηκε και ο Προϋπολογισμός σε υφιστάμενα έργα ως εξής:

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ
2.000.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΑΜΟΥ
240.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ
80.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
4
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ
700.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
5
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ  ΣΤΟ ΚΕΡΚΗΤΕΙΟ ΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
200.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
6
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
250.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας εντάχθηκαν νέα έργα και μελέτες, ενώ αυξήθηκε και ο Προϋπολογισμός σε υφιστάμενα έργα ως εξής:Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
1.850.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ
40.000 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: