Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Σε ασπρόμαυρο φόντο....

Roy Orbison & Elvis Presley 
Pretty Woman - Polk Salad Annie

Δεν υπάρχουν σχόλια: